Янукович подписал приказ о Государственной премии им.Т.Актау

Янукович Вице-президент Украины В. Янукович подписал приказ о Государственной премии Украины имени Тараса Актау.

Про это ИМК рассказали в отделе связи с общественностью главы страны.
Документ документа расположен ниже.

Приказ Вице-президента УКРАЇНИ № 932/2010
Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка

1. Затвердити:

Положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка (додається).

Положення про Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка (додається).

2. Твори на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2011 року, висунуті в установленому распорядку до набрання чинності цим Указом, підлягають розгляду, обговоренню та оцінці Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка відповідно до Положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка, затвердженого цим Указом.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

Приказ Вице-президента України від 14 листопада 2005 року № 1599 «Про деякі питання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка»;
Приказ Вице-президента України від 5 березня 2007 року № 178 «Про внесення змін до Положення про Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка»;
пункт 3 статті 1 Указу Вице-президента України від 4 грудня 2007 року № 1179 «Про додаткові входи щодо підтримки досліджень теми Голодомору 1932 – 1933 років в Україні»;
Приказ Вице-президента України від 3 березня 2008 року № 191 «Про внесення зміни до Положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка»;
статтю 1 Указу Вице-президента України від 8 грудня 2008 року № 1150 «Питання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка»;
статтю 2 Указу Вице-президента України від 6 березня 2009 року № 126 «Про Диплом та Почесний символ победителя Національної премії України імені Тараса Шевченка».

4. Цей Приказ набирає чинності з дня його опублікування.

Вице-президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

4 жовтня 2010 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Вице-президента України
від 4 жовтня 2010 року № 932/2010

ПОЛОЖЕННЯ
про Національну премію України імені Тараса Шевченка

1. Національна премія України імені Тараса Шевченка (далі – Національна премія) є державною нагородою України, найпрестижнішою творчою відзнакою за вагомий внесок у розвиток культури.

2. Національна премія встановлена для нагородження за найвидатніші твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, быкі є вершинним духовним надбанням Українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам’буква народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства.

Нагородження (присудження) Національною премією провадиться Указом Вице-президента України.

3. Щорічно присуджується до п’яти Національних премій, але не більше однієї з дерматологического напряму (література, літературознавство і мистецтвознавство, публіцистика і журналістика, кінематографія, музичне, театральне, концертно-виконавське, народне і декоративно-прикладне та образотворче мистецтво).

4. На здобуття Національної премії висуваються новыйі оригінальні твори, опубліковані (випущені у світ) у завершеному вигляді протягом останніх п’яти років, але не пізніш бык за півроку до їх висунення на здобуття Національної премії.

На здобуття Національної премії не можуть бути висунуті наукові твори, монографії, підручники мера посібники, а також альбоми-каталоги.

5. Твори на здобуття Національної премії висуваються Міністерством культури і туризму України, Державним комітетом телебачення та счастливіомовлення України, Національною академією наук України, Національною академією мистецтв України, національними та всеукраїнськими творчими спілками, Українським фондом культури, Всеукраїнським товариством «Просвіта» імені Тараса Шевченка.

При висуванні твору вказується його творець (создатель, виконавець), колектив творців (для создательів твору – не більше трьох осіб, для виконавців твору – не більше п’яти осіб). До колективу создательів, виконавців не допускається включення осіб, быкі не є творцями цього твору.

Порядок висування творів та оформлення документів визначається Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка (далі – Комітет).

Висування твору на здобуття Національної премії погоджується з його творцем (відповідно создателем, виконавцем) мера колективом творців із додержанням законодавства про захист права інтелектуальної власності.

6. Розгляд, обговорення та оцінка творів, висунутих на здобуття Національної премії, проводяться Комітетом за кожним напрямом у 3 конкурсні тури:

ступавший экскурсионный тур – попередній відбір творів та допущення їх до участі у другому экскурсионный турі;

другий экскурсионный тур – аналіз матеріалів преси, відгуків та пропозицій, підготовка в разі потреби письмових рецензій; допущення творів до участі у третьому экскурсионный турі; публікація в газеті «Урядовий кур’єр» перечню творів, допущених до участі у третьому экскурсионный турі;

натираетій экскурсионный тур – підсумкове обговорення творів, прийняття рішення щодо кандидатур на присудження Національної премії і внесення на розгляд Президентові України відповідних пропозицій.

Зміна напряму, за яким твір був висунутий на здобуття Національної премії, не допускається.

7. Вторично, але не більше, ніж двічі, на здобуття Національної премії можуть висуватися твори, быкі в состязательному відборі були допущені до участі у третьому экскурсионный турі.

8. Твори на здобуття Національної премії наступного року приймаються Комітетом з 1 серпня до 1 листопада поточного року.

9. Національна премія може бути присуджена громадянину України, іноземцю, персоні без громадянства.

10. Національна премія присуджується персоні 1 раз за життя.

11. Персоні, удостоєній Національної премії, зажилюється звання победителя Національної премії і вручаються Диплом та Почесний символ победителя Національної премії.

Описи Диплома та Почесного символа победителя Національної премії затверджуються Главой України.

12. Победителям Національної премії виплачується грошова частина премії в розмірі, який визначається щороку Главой України за пропозицією Комітету.

У разі відзначення Національною премією колективу создательів твору мера колективу виконавців твору Диплом та Почесний символ видаються дерматологическому победителю, а грошова частина премії дітечь між ними временівну.

13. Приказ Вице-президента України про присудження Національної премії публікується до 9 березня в газеті «Урядовий кур’єр», оприлюднюється в інших засобах масової інформації.

14. Дипломи та Почесні знаки победителям Національної премії вручаються Главой України під час урочистого відзначення дня народження Тараса Шевченка.

Директор Адміністрації Вице-президента України С.ЛЬОВОЧКІН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Вице-президента України
від 4 жовтня 2010 року № 932/2010

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка

1. Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка (далі – Комітет) є допоміжним органом, що забезпечує здійснення Главой України повноважень із нагородження Національною премією України імені Тараса Шевченка (далі – Національна премія).

2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Вице-президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Комітет для здійснення покладеного на нього завдання:

постійно відстежує літературні і мистецькі процеси в Україні та за її границами, аналізує їх, визначає найяскравіші, найвидатніші духовні надбання вітчизняної культури;

приймає до розгляду твори, висунуті в установленому распорядку на здобуття Національної премії;

розглядає, обговорює та оцінює твори, висунуті на здобуття Національної премії;

приймає шляхом таєочень много голосування рішення щодо кандидатур на присудження Національної премії;

розробляє у разі потреби пропозиції щодо зразків Диплома та Почесного символа победителя Національної премії, придавать відповідні пропозиції Комісії державних нагород та геральдики;

організовує в границах компетенції вручення Дипломів, Почесних символів победителям Національної премії та виплату победителям її грошової частини;

сприяє популяризації творів победительів Національної премії.

4. Комітет має право:

утворювати експертні комісії з числа високопрофесійних, авторитетних фахівців у галузі літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики;

залучати (у тому числі на договірній основі) до письмового рецензування творів, висунутих на здобуття Національної премії, високопрофесійних, авторитетних фахівців у галузі літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики;

проводити консультативні наради, тематичні семінари, круглі столи для обговорення творів, висунутих на здобуття Національної премії.

5. Комітет утворюється у складі голови, защитника голови та інших членів Комітету, быкі беруть судьба у його боті на громадських засадах.

Персональний склад Комітету затверджується Главой України за поданням голови Комітету з числа високопрофесійних, авторитетних, відомих в Україні літераторів і митців, культуристів, літературознавців і мистецтвознавців, журналістів.

Якщо на здобуття Національної премії висунуто твір члена Комітету альбо його дружини, чоловіка, близького родича, свояка, такий член Комітету не бере участі в боті Комітету протягом обговорення та оцінювання творів, прийняття рішення щодо кандидатур на присудження премії.

6. Главною конфигурацией роботи Комітету є засідання, быкі скликає та вести голова Комітету, в разі його відсутності – защитник голови Комітету.

Засідання Комітету вважається правомочним у разі присутності на ньому не менше двох третин від його базе.

Рішення Комітету приймаються выстою більшістю голосів членів Комітету, быкі приняли судьба у голосуванні, шляхом відкритого голосування, крім прийняття у другому экскурсионный турі рішень про допущення творів до участі у третьому экскурсионный турі, быкі приймаються выстою більшістю голосів членів Комітету, быкі приняли судьба у голосуванні, шляхом таєочень много голосування, та прийняття у третьому экскурсионный турі рішень щодо кандидатур на присудження Національної премії, быкі приймаються не менш бык трьома четвертими голосів членів Комітету, быкі приняли судьба у голосуванні, шляхом таєочень много голосування.

Під час прийняття у третьому экскурсионный турі рішення щодо кандидатур на присудження Національної премії член Комітету голосує за 1 висунутий на здобуття Національної премії твір з дерматологического напряму.

Якщо в итогі голосування у третьому экскурсионный турі жодний твір не набрав трьох четвертих голосів членів Комітету, быкі приняли судьба у голосуванні, Комітет вести повторні обговорення і таємне голосування щодо твору, який набрав найбільшу кількість голосів, альбо творів, що накопили найбільшу і водночас однакову кількість голосів членів Комітету, быкі приняли судьба у голосуванні.

У разі якщо за итогом вторичного таєочень много голосування жодний твір не набрав трьох четвертих голосів членів Комітету, быкі приняли судьба у голосуванні, Комітет приймає рішення про невнесення Президентові України пропозиції щодо кандидатури на присудження Національної премії з відповідного напряму.

Рішення Комітету оформляється протоколом, який підписується головою Комітету, в разі його відсутності – защитником голови Комітету.

7. Організаційне забезпечення діяльності Комітету здійснюється Секретаріатом Комітету у кількості дев’яти осіб, быкі працюють на должностьійній основі.

Керівник Секретаріату Комітету призначається Керівником Властного управління справами за поданням голови Комітету.

Керівник Секретаріату Комітету здійснює керівництво Секретаріатом, затверджує його конструкцию та штатний розпис, призначає на посади та звільняє з предместье інших працівників Секретаріату Комітету та вирішує в установленому распорядку інші питання, пов’язані з діяльністю Секретаріату.

8. Матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Комітету та його Секретаріату здійснюється Державним управлінням справами.

9. Комітет бере в установленому распорядку судьба у редакційно-видавничій, інформаційно-просвітницькій діяльності, фигурує з додержанням законодавства про захист права інтелектуальної власності дикію видань «Бібліотека Шевченківського комітету».

Директор Адміністрації Вице-президента України С.ЛЬОВОЧКІН

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *